NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Laundry Attendant

Job Location: Doha, Qatar
Principal/Employer: Lusail Hospitality & Services-Qatar
Apply until: October 21, 2021
Salary: QAR 1,700.00

Qualifications

-Minimum of 3 years working experience
-Atleast High School Graduate
-Male

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!

About the Ageny

Universal Staffing Services, Incorporated (UNISTAFF) is a licensed international permanent staffing firm dedicated to addressing the acute shortage of qualified professionals in the Gulf Region, Africa, South Asia, South-East Asia, United States, and Europe. Through a unique, market-focused and specially designed execution of recruitment and selection approach, the company is able to access untapped resources from across the globe that are tailored to meet the business objectives and relevant demands of international marketplaces and long term staffing needs of major corporations.

Agency: Universal Staffing Services, Inc.
POEA License No. 035-LB-022019-R
Address:  5477 Boyle Street, Palanan Makati City, Metro Manila, Philippines

MAP LOCATION