NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Waiter

Job Location: Jeddah,  Makkah Region, Saudi Arabia
Principal/Employer: Yana Bakery
Apply until: October 22, 2021
Salary: SAR 1,500.00 – 1,800.00

Qualifications

-Minimum of 2 years working experience
-Atleast High School Graduate
-Male

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!

About the Agency

Gulf Horizon International Services, Inc. is a land based recruitment agency duly licensed by the (POEA) Philippine Overseas Employment Administration and Department of Labor and Employment (DOLE) specializing in the career placement of Filipino professionals and skilled workers for overseas employment.

Agency: Gulf Horizon International Services Inc.
POEA License No. 169-LB-092019-R
Address: R301,302,311,312,314&315 Merchant Center, 509 Padre Faura, Ermita, Manila
Tel No/s : 3021952 to 54; 4842598
Email Address : gulfhorizon2005@gmail.cominfo@gulfhorizon.info

MAP LOCATION