NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Waiter

Job Location: Riyadh, Riyadh Region, Saudi Arabia
Principal/Employer: WRAPS Arabia-KSA
Apply until: October 21, 2021
Salary: SAR 1,500.00 – 1,900.00

Qualifications

– Minimum of 2 years work experience
– No minimum educational attainment
– Male

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!

Agency: Unionskills International Inc.
POEA License No. 002-LB-011821-PL
Address: 3rd Flr. Unit 302 New Gold Bond Marketing Corp., Bldg. #1579 F. Benitez, Ermita, Metro Manila, Philippines

MAP LOCATION