NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Waiter

Job Location: Riyadh, Riyadh Region, Saudi Arabia
Principal/Employer: AL MAWARID
Apply until: October 21, 2021
Salary: SAR 1,500.00 – 1,800.00

Qualifications

-Minimum of 2 years working experience
-Atleast High School Graduate
-Male

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!

Agency: Primeworld Manpower Agency Inc.
POEA License No. 168-LB-093015-R
Address: Unit 201 Estrella Condominium 858  San Andres St., Malate, Metro Manila, Philippines

MAP LOCATION