NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Housekeeping

Job Location: Jeddah, Makkah Region, Saudi Arabia
Principal/Employer: AL HAMRA PALACE
Apply until: October 12, 2021
Salary: SAR 1,600.00

Qualifications

-Minimum of 2 years working experience
-Atleast High School Graduate
-Male

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!

About the Agency

Skilled Management Corporation is a land based recruitment agency duly licensed by the (POEA) Philippine Overseas Employment Administration and Department of Labor and Employment (DOLE) specializing in the career placement of Filipino professionals and skilled workers for overseas employment.

Agency: Skilled Management Corporation
POEA License No. 233-LB-0702208-R
Address: Address: G/F, 2/F, 3/F, 4/F & 5/F, 1916 Singalong St., Malate, Manila
Tel No/s : 526-8742; 712-7607; 09999996845
Email Address :skilledjpc@yahoo.com

MAP LOCATION