NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Bartender

Job Location: Afif, Riyadh Region, Saudi Arabia
Principal/Employer: MDAR Food Company Ltd.
Apply until:October 12, 2021
Salary: SAR 1,800.00 – 2,500.00

Qualifications

-No work experience needed
-Atleast High School Graduate
-Male

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!

Agency: Camox Philippines Inc.
POEA License No. 088-LB-052915-R
Address: Hernandez Building, 1646 Evangelista Street, Makati City, Metro Manila, Philippines

MAP LOCATION