NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Light Duty Driver

Job Location:Khobar, Eastern Province, Saudi Arabia
Principal/Employer: Saudi Catering and Contracting Co.
Apply until:October 09, 2021
Salary: SAR 1,875.00 -3,000.00

Qualifications

-Minimum of 3 years working experience
-At least High School Graduate
-Male applicants only

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!

About the Agency

Rapid Manpower Consultants, Inc. is a land based recruitment agency duly licensed by the (POEA) Philippine Overseas Employment Administration and Department of Labor and Employment (DOLE) specializing in the career placement of Filipino professionals and skilled workers for overseas employment.

Agency: Rapid Manpower Consultants, Inc.
POEA license No.150-LB-090715-R
Address: 3/F, Llizk Bldg, 428 United Nations Avenue, Ermita, Manila
Tel No/s : 5256684; 5256687; 5259110; 5259111; 09174238418
Email Address : rapidmanpower@pldtdsl.net

MAP LOCATION