NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Cashier

Job Location: Kuwait City, Capital Governorate, Kuwait
Principal/Employer:The Kind Ones Restaurant Co/ Kuwait
Apply until: October 09, 2021
Salary: KWD 130.00 -150.00

Qualifications

-Minimum of 1 year work experience
-Atleast High School Graduate

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!

About the Agency

Principalia Management & Personnel Consultants, Inc. is a land based recruitment agency duly licensed by the (POEA) Philippine Overseas Employment Administration and Department of Labor and Employment (DOLE) specializing in the career placement of Filipino professionals and skilled workers for overseas employment.

Agency: Principalia Management And Personnel Consultants, Inc
POEA License No. 104-LB-062920-R
Address: Units 701&702, 7/F, Alexander House, Condominium, Legaspi Village, Makati City
Tel No/s : 815-1077
Email Address : info@principalia.comlucas.britanico@gmail.com

MAP LOCATION