NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Job Location: Quebec, Canada
Principal / Employer: CircusConcept Inc
Apply until: June 25, 2022

NO PLACEMENT FEE

Qualifications

– Minimum of 5 years working experience
– Must be Bachelor’s / College Degree holder in Engineering (Industrial) or similar field
– Know how to operate industrial sewing machine
– Must be flexible and good manufacturing practices

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!

About the Agency

1st Dynamic Personnel Resources Inc. is a land based recruitment agency duly licensed by the Philippine Overseas Employment Administration (POEA) and Department of Labor and Employment (DOLE) specializing in the career placement of Filipino professionals and skilled workers for overseas employment.

1ST Dynamic Personnel Resources Inc. is committed to providing a Quality service, which consistently & continuously meets the requirements of its Foreign Principal its employees, environment, and Government Administration in general.

Agency: 1st Dynamic Personnel Resources Inc.
POEA License No. 086-LB-040618-R
Address: 3F, JLC Bldg., No. 8 N. Ramirez Street Don Manuel, Quezon City, Metro Manila, Philippines

MAP LOCATION