Agency: Great One International Placement Agency
POEA License No.: POEA-056-LB-030216-R
Address: 945 Padre Faura St., cor. General Luna St., Ermita, Manila
Tel No/s : 5257186; 521-0984; 09985326648

Great One International Placement Agency is a land based recruitment agency duly licensed by the (POEA) Philippine Overseas Employment Administration and Department of Labor and Employment (DOLE) specializing in the career placement of Filipino professionals and skilled workers for overseas employment.


>>SEND YOUR RESUME HERE<<
    Great1manpower@gmail.comDocuments needed for Job Applicants
Updated resume with job description
Scanned passport
Scanned certificate of Employment
Scanned PEOS certificate (www.peos.poea.gov.ph)
For further information, you may contact the recruitment agency at telephone number 5257186; 521-0984; 09985326648
or submit your application via email so the recruiter can contact you for further instructions.
Walk in applicants can also visit the agency to submit their CV for immediate screening.
The office of Great One International Placement Agency is located at 945 Padre Faura St., cor. General Luna St., Ermita, Manila, Philippines.

MAP LOCATION
PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”