Agency: First Champion & International Entertainment Inc.
POEA License No.: POEA-124-LB-070511-R
Address: 5th floor, First Champion & International Entertainment, Inc. Manila, JS Contractor Building, 423 Magallanes St, Intramuros, Manila, Metro Manila, Philippines

AGENCY PROFILE

The company traces its roots to its mother company, JS Contractor Inc. (JSCI), a Philippine Recruitment Company established since 1979. As a subsidiary company of JSCI we were known as First Class & Professional Human Resources Inc. (FCPHR), licensed POEA in 2001.

FCPHR was engaged in the recruitment of skilled workers for electronic and semiconductor companies in Taiwan. Over the succeeding years, FCPHR increased its recruitment to provide entertainers, talents, singers and bands to hotels, restaurants and outlets in the Middle East and Asia. Under the dynamic leadership of its CEO, Mr. Jackson T. Gan, the company gained international recognition, as being the only Philippine recruitment company featured in the NEW YORK TIMES Magazine (May 2005) and the READERS DIGEST (July 2006)

By late 2006, the changing business climate and the increasing demand for professionals and skilled workers has spurred the company to re-organize as First Champion & International Entertainment Inc. As FCIE, the company covers a wider spectrum of skills and destinations for overseas employment of Filipino Workers. .

 

CLICK HERE TO REGISTER ONLINE


 

MAP LOCATION

 

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”