NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Job Location: Australia
POSITION:
-ADMINISTRATOR PROJECT
-CARPENTER
-CONCRETER
-DRAFTSMAN CIVIL ENGINEERING
-DRAFTSMAN ELECTRICAL ENGINEERING
-ENGINEER COMPUTER NEWORK AND SYSTEMS
-ESTIMATOR CONSTRUCTION
-FITTER MACHINIST
-FITTER MECHANIC
-GLAZIERS
-MAINTENANCE FITTER
-MAKER CABINET
-MASON STONE
-PLASTERER FIBROUS
-PLASTERER SOLID
-PLUMBER ROOF
-SHIPWRIGHT
-SLAUGHTERMAN
-STEELFIXER
-TECHNICIAN CIVIL ENGINEERING
-TECHNICIAN ELECTRICAL ENGINEERING
-TILER WALL AND FLOOR
-WELDER

Data Source: DMW Approved Job Orders for Australia

About the Agency

Ascend International Services, Inc. is a land based recruitment agency duly licensed by the Department of Migrant Workers (DMW) and Department of Labor and Employment (DOLE) specializing in the career placement of Filipino professionals and skilled workers for overseass.

Agency: Ascend International Services, Inc.
Address: Room 304, L & S Building, 1414 Roxas Blvd, Ermita, Manila
Tel. 523-3051 / 523-2852

Branch: Tacloban City
Address: Dynasty Square Bldg. 3rd Floor Rm. 315, P. Zamora St., Tacloban City
Tel. (053) 321-7828 /09283683362

MAP LOCATION