NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Job Location: Australia
POSITION:
-ADMINISTRATOR CONTRACT
-BEATER PANEL
-BROKER FINANCE
-CHEF
-ELECTRICIAN AUTO
-ELECTRICIAN AUTOMOTIVE
-FABRICATOR METAL
-FITTER GENERAL
-FITTER TURNER
-MACHINIST METAL
-MANAGER CORPORATE
-MANAGER CUSTOMER SERVICE
-MANAGER RESTAURANT
-MANAGER SALES AND MARKETING
-MECHANIC AUTOMOTIVE
-MECHANIC DIESEL
-MECHANIC DIESEL MOTOR
-MECHANIC MOTOR GENERAL
-PAINTER VEHICLE
-SPECIALIST MARKETING
-WELDER
-WELDER FITTER

Data Source: DMW Approved Job Orders for Australia

About the Agency

Camox Philippines, Inc. is a land based recruitment agency duly licensed by the (POEA) Philippine Overseas Employment Administration and Department of Labor and Employment (DOLE) specializing in the career placement of Filipino professionals and skilled workers for overseas employment.

Agency: Camox Philippines Inc.
POEA License No. 088-LB-052915-R
Address: Suite 3A EP Hernandez Building, 1646 Evangelista St. Cor. Belarmino St., Bangkal, Makati City, Philippines
Tel No/s : (+632) 8843-9141; 8439149; 8439141; 8441366; 533 7868; 5337634; 5337807
Email Address : manila@camox.comdbmanila@camox.com

MAP LOCATION