NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-a apply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Forklift Operator

Company: Antonina Industrial Corporation
Apply until: January 15, 2022

Company Profile

Antonina Industrial Corporation is engaged in Co-manufacturing of powdered coffee and other beverages exclusively for a multi-national food company. We operate in a 24-hour basis.

Qualifications

-Candidate must possess at least a High School, Vocational Diploma, any field.
-At least 1 year experience in Forklift driving is advantage.
-Must have NCII HEO Certificate and Driver’s License
-Full-Time position(s) available.
-Willing to be trained
-Willing to work on a shifting schedule

Preference: ; At least Vocational Graduate, with Below 1 Year Exp.

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!