NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-a apply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Production Operator

Company: Sterling Pacific Ventures Corp. (SPVC)
Apply until: June 22, 2022

Company Profile

Sterling Pacific Ventures Corp. (SPVC) started as a provider of alternative sweeteners and low-calorie beverage products, SPVC has evolved into a contract manufacturing company specializing in ice cream products and other food and beverage items. SPVC aims to create a powerful and efficient platform for its customers to focus on their core competencies while SPVC manages the value chain offering end-to-end business solutions

Qualifications

*Candidate must possess at least Vocational Diploma or Short Course Certificate in any field.
*With or without experience in food manufacturing or production operations.
*Experience in food manufacturing is an advantage.

Required Skill(s): Report efficiency, clerical knowledge

Preference: Female, at least Vocational Graduate, with Below 1 Year Exp.

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!