NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Position: Production Operator

Company: DAIKI OM ALUMINIUM INDUSTRY (PHILIPPINES), INC.
Address: Lot 5, Block 21, Phase III, Cavite Economic Zone, Rosario, Cavite

Qualification
Preferably Male
With/without experience
At least High School Graduate
With good moral character

How to apply to this job
Interested applicants may send their resume at clplomos @dik-om.com.p or

DAP-hr@dik-om.com.ph
or you can contact us at (046) 437-0416
or 0998-598-0362

APPLY HERE ONLINE!!!