Hiring Factory Workers!!!

Job location: Changhua County
Company: Zheng Dai Mahinery Co. Ltd.

ABOUT
Jiang Dai Motor Company uphold sincere services and sustainable business philosophy, committed to providing customers the necessary products and electrical transmission equipment, and related issues consultation. Jiang Dai motors, reducers, inverters, couplings, electromagnetic switches and other transmission equipment related products, complete product specifications and stocked to provide customers a fast, convenient, and professional services for the operational goals. In response to the needs of a broad customer base and various industries, Jiang Dai motor long-term cooperation with domestic (TECO motor, inverter) outside the major electrical motor manufacturers and all automatic control equipment factory, in line with international standards for consumer electrical products to purchase, Siemens also eligible trust cum-drive automatic control systems division, the introduction of variable frequency applications Siemens motors, AC motors, and laid the foundation of the company’s diversified system services.

Qualifications:
Must be High School Graduate
Height must be proportioned to weight
Strictly no tattoo
must have valid passport
UMID ID
Minimum of 2 years experience
Ex-abraod are given priority

APPLY ONLINE
Agency: SUPERIOR ALLIANCE HUMAN RESOURCES CO.
POEA License No.: POEA-014-LB-080619-UL
Address: 2010 F Benitez St. Cor Pres, Quirino Ave, Malate, Manila, 1004 Metro Manila, Philippines

MAP LOCATION:

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”