NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Janitor

Job Location: Riyadh Region, Saudi Arabia
Principal / Employer: Jarir Bookstore
Apply until: October 6, 2021

Qualification

– Male
– Must be at least High School
– Minimum of 3 years working experience

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!

About the Agency

SL Search Corporation is a land based recruitment agency duly licensed by the (POEA) Philippine Overseas Employment Administration and Department of Labor and Employment (DOLE) specializing in the career placement of Filipino professionals and skilled workers for overseas employment.

Agency: SL SEARCH CORPORATION
POEA License No.: POEA-012-LB-012612-R
Address: 3F-C Lydia Bldg., 39 Polareis St., Berlair, Makati City
Tel No/s : 8966992; 8967210; 8967910; 09178511239
Email Address : kris.sunglao@gmail.com

MAP LOCATION