Hiring Excavator!!!
Principal: Sanai Cooperative

Job Qualification
Age: 20 to 35 yrs. old
Status: Single or Married
Education: At least High School Graduate
Experience: At least 1 year Experience
No Tattoo

Agency: SANKO EMPLOYMENT SOLUTIONS INC.
POEA License No.: POEA-136-LB-080320-R
Address: Unit A, F & C Building, 2275 Interior Zone 2 Padre Burgos Avenue Brgy, Pasay, 1300, Philippines

APPLY ONLINE

JOB OPENING

Email: sankoemployment902@gmail.com


Agency Profile
Sanko is a private and duly licensed land-based recruitment agency in the Philippines. Managed and run by a team of experienced professionals, engaged in providing specialized manpower to various industries.

The Company’s primary objective is “To engaged in the business of contracting, enlisting, recruiting Professional, Skilled, and Semi-Skilled Workers for overseas employment, and to act as Agents for individuals or firms for Manpower Supply, in-which the company has been provide exceptional service to many clients among a vast array of industries across Asia, Middle East, and North America. With Japan which is the major client of the Company, Sanko successfully handled placements at all levels in all departments of Technical & Administrative field. It applies its insight to create a continuum of staffing solutions designed to enhanced business agility, productivity and competitiveness, with extra ordinary results.


MAP LOCATION:

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”