TITLE: MAKABULUHANG PAGPAPASYA

PASIMULA: Ang buhay natin sa mundong ito ay isang pag-iinsayo o (dress rehearsal) lamang.ibig sabihin lahat ng ating gagawin o pag papasya ay dapat siguradong tama upang hindi nating pag-sisihan sa huli.
Sa pagpapasya natin sa buhay ay dapat ugaliing laging bukas ang ating buong kamalayan. Lalo’t higit sa pag paplano, ay dapat maging makabuluhan anu man ang iyong pagpapasya.

BAGAY NA DAPAT MALAMAN
●Makabuluhang Pag-papasya una’y dapat maging sinsitibo sa lahat ng pagkakaton at malawak na pag-unawa sa panahon ng pag-papasya.
Lalo’t higit makapangyayari anu man ang nais mong gawin or pag-papasya kung ilalagay mo sa gitna ang Diyos. Ibig sabihin sa pag-paplano’y dapat ang Diyos ang siyang maging pangunahin sa iyong
Pag-papasya.

●Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako hindi niya hahayaan na hindi matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Lalo’t higit sa mga nagtitiwala sa kanya.

 

Isang magandang pagninilay at gabay mula kay
† Pastor Anthony  Mabini
OFWs Spiritual Guidance Councilor

Para sa karagdagang impormasyon maari po bisitahin ang kanyang Facebook Page Account https://www.facebook.com/OFWsSpiritualGuidanceCouncilor