Domestic Direct Hiring!!!

We have Domestic Direct Hiring on March 10, 2021. Now we are looking for foreign migrant workers who are in Taiwan and want to transfer to PTI. If you are qualified with below requirements, don’t hesitate and then apply immediately.
To apply with our new recruiting systems, please follow the below reminders:
1. Domestic recruitment event is only for worker in Taiwan now. If you are living abroad now, please DO NOT APPLY.
2. Incomplete application profile will be filtered, and you won’t receive any invitation at this time.
3. You must fill out every question with “*” mark, or we will consider it as invalid application.
4. No “Submit” profile in System; No Chance for Interview.
5. Print out and then bring your profile for the on-site interview after completing application.


Requirements:
1. Current contract must be expired during 2021/04/01~2021/09/30 or anyone who is laid off that we can do employer transfer as soon as possible.
2. Be moderate in English.
3. Graduate from College/ University/ Vocational with above associate degree
📌Application Steps:


PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”