NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Hiring Electronic Device Assembly

Job Location: Tottori-shi, Tottori Prefecture, Japan
Principal/Employer: Joho Link Cooperative Society
Apply until: October 10, 2021
Salary: JPY 110,253 – 149,067

Qualifications

-Minimum of 1 year working experience
-Atleast High School Graduate

REQUIREMENTS

-Updated Resume
-Passport (Photocopy & Original)
-Latest PSA Birth Certificate (Photocopy & Original)
-Local Civil Register Copy (If married)(Photocopy & Original)
-Latest PSA Married Certificate (if married) (Photocopy & Original)
-6 pcs. latest 2×2 ID pictures (With white background in formal attire)
-If holder of valid Driver’s License (Photocopy)
-Latest NBI for Travel Abroad (Color light blue) (Photocopy & Original)
-High School Diploma / College Diploma (Photocopy)
-certificate of Employment (COE) (Photocopy & Original)
-PEOS Certificate
-One long expanding brown envelopeHow to Apply?

CLICK HERE TO APPLY ONLINE!

Email: recruitment@prudentialemployment.com
Mobile: 0998-595-0597 | 0917-633-4650
You can call or send a text through the numbers posted above or you can send an email and also chat them here on Facebook. https://www.facebook.com/peai.main/

About the Agency

Prudential Employment Agency, Inc. is a land based recruitment agency duly licensed by the (POEA) Philippine Overseas Employment Administration and Department of Labor and Employment (DOLE) specializing in the career placement of Filipino professionals and skilled workers for overseas employment.

Agency: Prudential Employment Agency Incorporated
POEA License No.: POEA-115-LB-060718-R
Address: 2nd & 3rd Floors, Manahin Corp. Building 70 Gloria Diaz St.,
BF Resort Village Talon 2 Las Piñas City

TEL: (632) 8403-2823 / (632) 8871-1625

MAP LOCATION