Hiring Plumbers

Job Matches:
-construction Piping Work
-Pipe Fitting
-Plant Piping Work

Qualifications:
-A minimum of 1 year experience is required
-Candidates must be at least a High School Graduate-PSA Birth Certificate (PSA birth certificate must be registered on or before year 2000)-Holder of Valid passport
-Willing to undergo Nihongo Training-Interest and Willingness to work in Japan for a maximum of 3 years (depending on Job Orders)

REQUIREMENTS:
-Updated Resume
-Passport (Photocopy & Original)
-Latest PSA Birth Certificate (Photocopy & Original)
-Local Civil Register Copy (If married)(Photocopy & Original)
-Latest PSA Married Certificate (if married) (Photocopy & Original)
-6 pcs. latest 2×2 ID pictures (With white background in formal attire)
-If holder of valid Driver’s License (Photocopy)
-Latest NBI for Travel Abroad (Color light blue) (Photocopy & Original)
-High School Diploma / College Diploma (Photocopy)
-certificate of Employment (COE) (Photocopy & Original)
-PEOS Certificate
-One long expanding brown envelopeHow to Apply?

Email: recruitment@prudentialemployment.com
Mobile: 0998-595-0597 | 0917-633-4650
You can call or send a text through the numbers posted above or you can send an email and also chat them here on Facebook. https://www.facebook.com/peai.main/

Agency: Prudential Employment Agency Incorporated
Address: 2nd & 3rd Floors, Manahin Corp. Building 70 Gloria Diaz St.,
BF Resort Village Talon 2 Las Piñas City, Metro Manila, Philippines 1740

TEL: (632) 8403-2823 / (632) 8871-1625


MAP LOCATION:

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”