Micro Silicon Accept Walk-in Applicants. For interested you may visit their plant in Chunan.

Company: Micro Silicon Electronics Co., Ltd.
Address : 350 Youyi Road, Zhunan Town, Miaoli County, 350

MICRO SILICON ELECS. CORP. (MSEC)
Adhering to the concept of customer first, through the cultivation of engineering capabilities over the years, we focus on providing customers with complete semiconductor test solutions to meet customer requirements in the shortest time, including pre-production engineering development support, mass production engineering support, After the test, wafer-level packaging, in addition to probe card production and 24-hour maintenance services. In recent years, the company has actively developed overseas customers, used technology and services to meet customer needs, and established international norms and information transparency. It has also actively strived to establish cooperative relations with enterprises.

For line up please contact: Mandy Mayumi

Date of establishment: August 1987
Address: No. 230, Youyi Road, Zhunan Town, Miaoli County
Phone: (03)758-7222
Fax: (03)758-6111
Website: http://www.msec.com.tw

—————————————————————-

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”