Reminder: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o Affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensyadong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media.

Huwag magpadala ng mga kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-apply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!