NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Position: Production Operator

Agency: Heru Human Resource Specialist Co.

Address: 2F Saqui Bldg. Tejero, Gen. Trias, Cavite

Qualification
With working experience
Senior High/ ALS Graduate/ High School/ College Level
Male
Willing to assigned in Metal Company

How to apply to this job
walk in to their office at 2nd flr Saqui Bldg. Tejero, Gen. Trias, Cavite

Contact Info

Jen Ramos
Contact Phone : 09175474532
Contact Email : jenn.heru@gmail.com