Now Hiring 100 Careworkers!!!

Principal: AIREIKAI MEDICAL CORPORATION
Job location: Japan
Qualification & Requirements:
*Passed the Nursing Skill Test
*JLPT N4/ JFT
*NCII Certificate of Caregiving
*PSA Livebirth
*Passport
*Male/Female
HOW TO APPLY?
fill out this link
and email us at: info.japan.hayya@gmail.com
You can also visit our website:http://www.hayyaint.com
and our YouTube Account:


Agency: Hayya International Services Corporation 
Address: Mezzanine Floor Light Tower Center 1732 Dian Street Palanan Makati City, Dian, Makati City
Agency Profile

With more than 20 years of active operation, Hayya International Services Corporation is one of the leading licensed recruitment agencies in the Philippines recognized for the provision of quality manpower services among Filipino workers and employers.

The corporation was established in 1994 and is duly licensed by the Philippine Overseas Employment Administration (POEA) to recruit, process, and deploy well skilled and competent Filipino workers for employment overseas. Our trademark lies on our team’s extensive experience, client’s trust developed throughout the years of providing a vast range of services, and client’s satisfaction – ensuring their interest is in the best possible hands.We have developed and maintained a strong network of international connections which helps us serve Filipino job seekers better and gives us the edge among all other agencies. Presently, HAYYA renders top caliber manpower to the most prestigious companies in the Middle East.

Over the years, HAYYA was fortunate to have achieved excellent results for its clientele which enabled the agency to evolve into a full service manpower and broadened its prominent position in recruitment which offers the highest standards of services.

MAP LOCATION:

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”