NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng Department of Migrant Workers (DMW). Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-a apply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Job Location: New Zealand
POSITION:
-ERECTOR/RIGGER
-HEAVY EQUIPMENT OPERATOR
-INSTALLER PANEL ALUMINIUM COMPOSITE
-INSTALLER SHEET METAL/FABRICATOR
-JOINER
-PLASTERER FIBROUS
-WATERPROOFER
-MAKER CABINET
-BUILDER LABOR
-ERECTOR STEEL
-INSTALLER DRY WALL
-LAMINATOR FIBERGLASS
-PLACER CONCRETE
-PLASTERER
-WORKER DRAINAGE
-BEATER PANEL
-CARPENTER
-CARPENTER FORMWORK
-CARPENTER INSTALLATION
-ELECTROPLATER METAL
-INSTALLER FABRICATOR
-INSTALLER HVAC DUCT
-OPERATOR EXCAVATOR
-PLASTERER SOLID
-ROOFER
-FABRICATOR ALUMINUM/INSTALLER
-INSTALLER CARPET AND VINYL
-INSTALLER PRE CAST
-LABORER/MASON
-OPERATOR CONCRETE PUMP
-PAINTER
-REINFORCE STEELMAN
-SCAFFOLDER
-SPRAYER INDUSTRIAL PAINT
-STEEL FIXER
-WORKER CONCRETE (MASON FINISHING)

Data Source:Β DMW Approved Job Orders for New Zealand