NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng Department of Migrant Workers (DMW). Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-a apply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Job Location: New Zealand
POSITION:
-CARPENTER
-DRAINLAYER
-BARBER
-ELECTRICIAN
-PLUMBER
-STEELFIXER
-TILER ROOF
-CARPENTER CONSTRUCTION
-HAND HAMMER
-MAINTENANCE FITTER
-OPERATOR HEAVY MACHINE
-OPERATOR MACHINE
-PAINTER
-ASSISTANT ELECTRICAL
-PLUMBER PIPEFITTER
-SCAFFOLDER
-SUPERVISOR SITE
-TECHNICIAN ELEVATOR

Data Source: DMW Approved Job Orders for New Zealand