NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng POEA. Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-aaply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!

Job Location: Australia
POSITION:
-APIARIST

Data Source: DMW Approved Job Orders for Australia

About the Agency

Androme Recruitment & Management Services, Inc. is a land based recruitment agency duly licensed by the Department of Migrant Workers (DMW) and Department of Labor and Employment (DOLE) specializing in the career placement of Filipino professionals and skilled workers for overseas.

Agency: Androme Recruitment & Management Services, Inc.
Address: 107 Androme Building, Bokawkan, Baguio, Benguet
Phone: (074) 424 3483

MAP LOCATION