FOR TAIWAN TRANSFER ONLY!
Position: Production Operator
Company: MOTECH

Company Profile:
Motech Industries Inc. is dedicated to the research, development, and manufacture of high quality solar products and services, ranging from Photovoltaic (PV) cells, PV modules, to PV power systems. Over these years, Motech has been expanding solar expertise across the value chain to give our customer the advantage of international sourcing and manufacturing. Being the largest professional solar cell manufacturer in the world, Motech offers enhanced solar cell technology to customers with better quality and operational efficiency.

Since our founding in 1981, Motech evolved from a test and measurement instruments designer and manufacturer to a full service global solar company. In 1997 Motech Solar Division was established. In 2000, Motech began producing solar cells and pioneered the manufacturing and marketing of high-quality mono and multi-crystalline silicon solar cells in Taiwan while offering our products across the globe. The business unit of test and measurement instruments was then called Motech Instruments Division. Due to our business expansion, Motech’s official company name was changed to Motech Industries Inc. from the original Meter International Corporation.

——————————————————————————–

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”