Hiring Livestock Farmers
JOb Location: Hokkaido, Japan

Qualifications:
Male/Female
21 years old and above
Minimum of one year experience
at least High School Diploma

Agency: AMEINRI OVERSEAS EMPLOYMENT AGENCY INC.
POEA License No.: POEA-173-LB-061016-R
Address: 861 Don Quijote St, Sampaloc, Manila, 1008 Metro Manila, Philippines

APPLY ONLINE


About Agency
Ameinri Overseas Employment Agency Inc. started as a partnership in 1983 and has grown into a corporation in 1989, carrying through its commitment in providing quality service to its clientele from all over the world.

Over the years, Ameinri has been working towards the betterment of manpower overseas recruitment business. We adhere to internationally accepted set of standards in the trade, which guarantees the reliability of every worker the company hires and sends to its clients abroad.

True enough, excellence has become the hallmark of Ameinri’s services. That is why we take pride in our roster of world-renowned clients who continuously put their trust and confidence in the way we work.


MAP LOCATION

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”