Hiring FEMALE FACTORY WORKERS!!!

Company: Largan Precision Co. Ltd.

Company Overview:
LARGAN Precision was founded in 1987 and went public in 2002. Group headquarter is located in Taichung Precision Machinery Technological Park, Taiwan. The company currently owns five factories in Taiwan, two in China, and is known as one of the world’s major players in plastic aspherical lens design and production.

Location:
Taichung Technological Park, Taichung, Taiwan

Products:
LARGAN’s products are widely distributed globally which are lens for mobile phones, Laptops, Tablets, Automobiles, Digital Cameras

Qualifications:
-Female
-At least HIGH SCHOOL GRADUATE
-155cm above in height
-weight proportional to height
-Not colorblind, No left handed
-With or without work experienceAgency: 7107 Islands Placement & Promotions, Inc.
License No.: POEA-217-LB-101818-R
Address: 3/F ATLAS SHIPERS BLG BF HMS MARTINVILLE MANUYO II LAS PIÑAS
Tel No/s : 5517224 / 8338341
 
MAP LOCATION

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”