Tong Hsing Electronic Industries Ltd. is now accepting walkin applicants in its factory in Taipei

Monday – Friday @ office hour
Address: No. 55, Lane 365, Yingtao Road, Yingge District, New Taipei City, 239
Company Profile
Tong xin electronics industry co., Ltd.
Tongxin Electronics was established in August 1974. Based on the core technology-miniaturization of polycrystalline modules and ceramic circuit board manufacturing processes, after many years of development, it is now a leading manufacturer of niche polycrystalline module packaging in China It is also a relatively small scale ceramic circuit board factory in China. It is mainly engaged in the module construction of multiple chip modules, thick film hybrid integrated circuit modules, printed circuit board assembly, high-frequency modules, and automotive electronics and communications. As well as the manufacture of ceramic circuit boards, Tongxin Philippines subsidiary was established in September 1994 to expand the overall mass production scale. 

Taipei factory location:
(Go south) 
Go north to north and go south. After passing Yingge Interchange, take the East-West Expressway to the airport. Turn left at Yingtao Intersection after Bade / Yingge Interchange 
. Turn right at Yingtao Intersection and go straight to Lane 365. , Turn right and get there in about 3 minutes.
(Go north) Go north 
from Zhongshan, pass the Nanxun Interchange, then take the East-West Expressway to the exit of the Bade / Yingge Interchange. Turn left at Yingtao Intersection, 
turn right at Yingtao Intersection and go straight to Lane 365 Turn right into the Taipei factory in about 3 minutes.
—————————————————————————-

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”