NOTICE: Ang OFW BUDDY ay hindi Agent o affiliated sa mga agency at hindi rin kami tumatanggap ng mga aplikante, ang inyong mga makikitang mga Job post ay gabay lamang para sa mga aplikante upang makahanap ng mga lisensaydong mga agencies ng Department of Migrant Workers (DMW). Huwag mag-apply sa pamamagitan ng Facebook o social media

Huwag magpadala ng mga bayad kapalit ng inyong aplikasyon sa anumang mga remittance center kasi 100% SCAM ‘yan. Kapag mag-a apply ay ugaliing alamin ang pangalan ng Agency at ang POEA License upang hindi maloko!


OFWBuddy.net generates results from the DMW database regarding status of licensed agencies. ofwbuddy.net is not responsible and/or liable for information on agency status reflected on this page. For further validation of status, visit https://www.dmw.gov.ph/

Agency Profile

2018 Crowne Human Resources, Inc. is a land-based overseas recruitment agency which aims to bring highly skilled and talented Filipino workers to employers worldwide.

2018 Crowne Human Resources, Inc. boasts of a clean record and an efficient yet thorough process of screening both employers and applicants/workers.

 

Agency: 2018 Crowne Human Resources, Inc.


ADDRESS:
Unit 1602 Galleria Corporate Center, Edsa cor. Ortigas Avenue, Quezon City


CONTACT NUMBER:
TELEPHONE:
(632) 8252 7975
MOBILE:
(+63) 917 182 2018
(+63) 998 996 7011


EMAIL ADDRESS:
info@2018crownehr.com


Countries of Deployment

  • Qatar

  • Saudi Arabia

  • United Arab Emirates

 


Application Channel

2018 Crowne Website

Facebook Page

Workabroad Profile


MAP LOCATION