Hiring Japanese Interpreter/Sales Coordinator

Job location: Tokyo, Japan
Principal/Employer: Flair Co., Ltd

NO PLACEMENT FEE

Qualifications:
Minimum of 3 years experience
Candidate must be College Graduate
Must have N3 and N2
For outlet store

APPLY ONLINE
Register online

CHECK OTHER JOBS THAT FITS FOR YOU…


Agency: UNIPLAN OVERSEAS EMPLOYMENT INC.
POEA License No.: POEA-217-LB-120619-R
Address: 302 J.P. Rizal, Project 4, Lungsod Quezon, 1109 Kalakhang Maynila, Philippines

Agency Profile:
Uniplan Overseas Employment, Inc, a licensed recruitment company is one of the Philippines’ most experienced and best providers of staffing services worldwide.

We are recognized by the Philippine Overseas Employment Administration (POEA) for our reputation in creating quality employment opportunities for highly qualified Filipinos.

Having lived by the highest level of integrity and social responsibility for over two decades, Uniplan Overseas Employment, Inc. has grown into an institution in the industry of labor and overseas employment. Our solid commitment to become the global leader in manpower sourcing and deployment has consistently placed us in DOLE/POEA’s list of recruitment agencies in “Good Standing”. Moreover, the numerous competence, performance and accomplishment citations that we have been awarded with are testaments to our dedication in meeting the needs of both our candidates and clients.


MAP LOCATION:

 

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”