Hiring Scaffolding and Building Work

Job location: Sanjo Shi, Niigata Prefecture,Japan
Principal/Employer: Cooperative Sanjo Management Center

NO PLACEMENT FEE

Qualifications:
Minimum of 1 year experience is required
Must be High School Graduate
PSA Birth Certificate must be registered before year 2020
With valid Passport
Willing to undergo 4 months Nihongo Training

Agency: PRUDENTIAL EMPLOYMENT AGENCY INC
POEA License No.: POEA-115-LB-060718-R
Address: 2nd & 3rd Floors Manahin Corporation Buildling #70 Gloria Diaz, Street BF Resort Dr, Village, Las Pinas, 1740 Metro Manila, Philippines

APPLY ONLINE

CHECK OTHER JOBS THAT FITS FOR YOU…


Agency Profile
Prudential Employment Agency Inc. was subjected to a major overhaul in 2010 when a new group of investors took over its reign, it was during this period when business strategies were redesigned to cater to the increasing manpower demand of industries brought about by massive globalization. In addition to Japan market, participation in flourishing and emerging markets was pursued more vigorously. The current trend in labor outmigration necessitated the company to become versatile in its desire to service the requirements of companies and industrial plants belonging to practically all major industries. With this current capability, it can now provide any foreign principal with timely access to qualified Filipino workers while ensuring full compliance with the rules and regulations governing overseas recruitment.


MAP LOCATION:

 

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”