Hiring Milling Machine Operator!!!

Job Location: Anjo-shi, Aichi Prefecture, Japan
Principal/Emplopyer: Steel Polish Co. Ltd

NO PLACEMENT FEE

Qualifications:
Minimum of 1 year experience
No minimum educational attainment is required for this position

-Machine Inspection work
-Assembly and adjustment of processed parts and units
-Cutting Precesion
-Mounting work of cutting tools and workpiece

Agency: Greenland Overseas Manpower Services Co.
POEA #: POEA-003-LB-012819-PL
Address: F&C BLDG II, G/F B 2775 INT. P. Burgos, Brgy. 58, Pasay City, Philippines
Contact#: 8461 7287

Jobs in Agency

Apply online


Agency Profile

Greenland Overseas Manpower Services Co. (GOMSCo)is a duly licensed recruitment agency based in the Philippines. Professionally managed and operated by team of Well-Experienced and Professional Recruitment Specialist.The Company provides a qualified and well-experienced Skilled and Professional Workers to different parts of Asia, Europe and North & South America. We guarantee a full outsourcing service for the entire recruitment process of candidates for employment overseas. We provide trusted, consultative services by truly listening and responding to the needs of our clients. Our operations work with different industry sectors, employing a simple yet effective approach to each project. We pride ourselves in bringing a disciplined and comprehensive approach to the staffing requirements of our valued clients, and we are dedicated in helping a company achieve its specific human resource needs.MAP LOCATION

 

PAALALA!!!

Wala pong Agent ang OFW Buddy at hindi rin kami affiliated sa alin mang mga Agency. Ang tanging pakay ng aming website ay pag-isahin lahat ng Job Order papunta sa mga nasabing bansa. Layunin din naming gabayan kayo sa mga lehitimong mga ahensya upang maka-iwas sa mga naglipanang mga SCAMMER.

Mahigpit na bilin ng ating Gobyerno at ng mga Pribadong Ahensya na wala dapat makikipagtransaksyon sa labas ng opisina. Lahat ng mga lehitimong ahensya ay hindi nakikipagtransaksyon sa bayaran sa kahit na anong Remittance Centers o labas ng opisina.

Huwag magbigay ng mga personal na dokumento sa Agent o hindi lehitimong ahensya upang hindi magamit sa masama ang iyong personal identity.

Ang mga Training Center ay hindi makakapagbigay sayo ng trabaho tanging ang mga lehitimong ahesya lamang ang makakapagbigay ng trabaho. Kaya huwag dumiritso sa mga training center, kung maari ay makipag-ugnayan muna sa mga aaplayan na Agency. At karagdagan impormasyon ang mga papuntang Taiwan ay wala pong Language training o anu pa man. At ang tanging may Language Training ay bansang Japan lang at Korea.

Huwag magpapauto sa Direct Hiring na hindi dumadaan sa tamang proseso at ahensya, “Line up” na pangako na agad basta magbayad ng downpayment o pinangakuan ng medical agad, SCAM po yan mga Ka-Buddy.

Bago magbigay ng impormasyon o pera sa ka transaksyon ay ipagbigay alam muna o tanungin ang ahensya kung awtorisado nga ba nila ang nasabing tao.

“Mahalaga ang may-alam, kaya HUWAG magpauto!”

“BEWARE OF ILLEGAL RECRUITER, SCAMMER & HUMAN TRAFFICKERS”